Varapuheenjohtajaehdokkaan puhe puoluevaltuuskunnassa

Puheeni Vihreiden puoluevaltuuskunnassa 13.5.2017

Rakkaat ystävät,

Minulle kaikkein tärkeimpiä hetkiä vihreän politiikan tekemisessä ovat nämä tilanteet, joissa me vihreät eri puolilta maata kokoonnumme samaan paikkaan. On hienoa nähdä, kokea ja tuntea, miten meitä yhdistää vahva jaettu arvopohja.

Koko sen ajan, jonka olen ollut Vihreiden toiminnassa mukana, minua ovat vetäneet puoleensa tehtävät, joissa voin olla mukana kehittämässä puoluettamme ja poliittisia kantojamme valtakunnallisella tasolla. Minulle tämä liike on jotakin paljon suurempaa kuin se paikkakunta, johon olen aikuisena asettunut asumaan.

Tähän mennessä tärkein Vihreille tekemäni työ oli puolueen strategiatyöryhmän johtaminen. Vihreiden strategiassa on kolme keskeistä tavoitetta: kaikki mukaan, haluamme kasvaa ja vaikuttaa sekä toivon ja ilon kautta. Kuntavaalit olivat uuden strategian ensimmäinen tulikoe. Ja voi, miten ylpeä olinkaan meistä kaikista! Me vaikutimme, innostimme, meillä oli hauskaa yhdessä ja Suomessa on nyt enemmän vihreitä kuntia kuin koskaan aiemmin.

Ystävät, uskon, että tämä on vasta alkusoittoa. Meillä on vielä paljon tehtävää ja voitettavaa. Minä haluan olla etulinjassa sitä työtä tekemässä, ja siksi olen ehdolla puolueen varapuheenjohtajaksi.

Puheenjohtajistosta on puolueelle eniten hyötyä, kun porukka pelaa hyvin yhteen ja täydentää toisiaan omilla vahvuuksillaan. Itse tuon pöytään vahvan kokemuksen ja kontaktiverkoston yritysmaailmasta sekä ilmasto- ja energiapolitiikan asiantuntemuksen.

Jotta me nousemme pääministeripuolueeksi, meidän pitää olla vahvoja kaikilla politiikan alueilla. Meidän pitää vakuuttaa suomalaiset siitä, että vihreä vaihtoehto on realistinen, vihreä vaihtoehto on toteutettavissa ja vihreä vaihtoehto tuo aidosti hyvinvointia kaikille suomalaisille.

Tämä ei ole helppo tehtävä, mutta se on tehtävä, jota haluan olla eturivissä toteuttamassa. Haluan kehittää Vihreiden talous- ja elinkeinopolitiikkaa ja tuoda sille uskottavat kasvot. Haluan näyttää, ettei maailman pelastaminen ole mitään pilvissä leijuvien hippien hommaa.

Rakkaat ystävät, meillä on tässä puolueessa aivan huikeaa osaamista. Meillä on kykyä ja meillä on halua hyödyntää tutkimusta politiikan pohjana. Sille pohjalle on erinomaisen hyvä rakentaa huomisen vihreää liikettä – uskottavampaa, suurempaa, elinvoimaisempaa.

Miksi olen ehdolla eduskuntavaaleissa

Olen ottanut omasta näkökulmastani valtavan ison askeleen ja lähtenyt Vihreiden eduskuntavaaliehdokkaaksi Helsingissä.

Olen poliittisesta perheestä. Niin kauan kuin muistan, äitini on ollut aktiivisesti mukana politiikassa, ja on nytkin ehdolla  Pirkanmaan vaalipiirissä. Nuorena isänikin touhusi politiikassa.

Kiinnostus politiikkaa kohtaan on siis herännyt jo lapsena. Mutta jo varsin nuorella iällä päätin, että oma osallistumiseni saa jäädä aktiivisen äänestäjän tasolle.

Nyt kuitenkin olen ehdolla. Miksi? Koska juuri nyt on isoja, tärkeitä asioita ilmassa, ja minä haluan tehdä töitä sen eteen, että Suomea kehitetään meidän kaikkien kannalta hyvään suuntaan.

Suomessa puhutaan paljon yrityksistä ja yrittäjyydestä. Sellaista puoluetta ei löydy, joka ei kertoisi olevansa yrittäjien asialla. Käytännön poliittisessa päätöksenteossa kuitenkin yrittäjyyden tukeminen on jäänyt veroprosenteilla näpertelyn tasolle. Se johtuu varmasti osaltaan siitä, että päättäjien joukossa on liian vähän heitä, joilla on käytännön kokemusta yrittäjyydestä. Minulla on. Tunnen pk-yritysten, kasvuyritysten ja startupien ongelmat ja kasvun ja kansainvälistymisen jarrut.

Yksi keskeinen ongelma on, että yrittäjä-termi kattaa liian suuren joukon riskeiltään, tarpeiltaan ja tavoitteiltaan erilaisia toimijoita. Suomen 152 000 itsensä työllistävää tarvitsevat erilaista tukea kuin kovaa tuottoa tavoittelevat startupit. Myös yritysverotusta pitää kehittää suuntaan, joka kannustaa investointeihin. Haluan tehdä töitä sen eteen, että näitä ongelmia oikeasti puretaan.

Suomessa puhutaan paljon cleantechista ja sen tuomista huikeista bisnesmahdollisuuksista. Käytännössä kuitenkin energiapolitiikassa on satsattu kotimaisen, työpaikkoja ja talouskasvua luovan uusiutuvan energiantuotannon sijaan ydinvoimaan ja turpeeseen. Viennin ja kasvun rakenteellisista ongelmista puhutaan seminaareissa, mutta tekoja on kovin vähän. Tunnen cleantech-alan, sen toimijat ja haasteet – sekä huikeat mahdollisuudet.

Cleantech-yritysten kansainvälisen kasvun merkittävä este on kotimarkkinoiden kehittymättömyys. Suomessa suuri osa muun muassa energiantuotannon, jätehuollon ja vedenkäsittelyn ratkaisujen ostajista on julkisella sektorilla. Kuntien pienissä hankintayksiköissä ei pystytä ylläpitämään riittävää osaamista, jotta keskeisissä hankinnoissa voitaisiin panostaa uusiin, innovatiivisiin ratkaisuihin. Yksi ratkaisu on kehittää kuntien välistä yhteistyötä. Loistava esimerkki löytyy Lahden seudulta, jossa 11 kunnan yhteistyönä on toteutettu maailman mittakaavassa edistyksellinen jätehuollon ekosysteemi. Cleantech on tilaisuus, jota Suomen ei yksinkertaisesti kannata missata! Haluan omalla työlläni varmistaa, että Suomi ei jää cleantech-junasta.

Suomessa puhutaan paljon perheistä. Perhepolitiikassa kuitenkin säännöllisesti unohdetaan, että kasvava määrä suomalaisista perheistä on jotakin muuta kuin isä, äiti ja 1,8 lasta. Sen sijaan, että käytetään aikaa ja energiaa “perinteisen” perhemallin väkisinjunttaamiseen, pitäisi tukea kaikenlaisia perheitä arjen haasteissa. Itse olen kolmilapsisen uusperheen äiti, tunnen nykyperheiden haasteet.

Omassa perheessäni tunnetaan paremmin kuin hyvin ne arkipäivän käytännön hankaluudet, joita syntyy, kun vuoroin kahdessa kodissa asuvat lapset ovat kirjoilla vain toisessa kodissaan. Meidän kaltaisiamme perheitä on Helsingissä paljon – jo 13 prosenttia peruskoululaisista asuu vuorotellen kummankin vanhempansa luona. Perhepolitiikka on myös tasa-arvopolitiikkaa, ja yksi aivan keskeinen tasa-arvoa edistävä uudistus olisi perhevapaiden kustannusten tasaaminen molempien vanhempien työnantajien kesken. Haluan olla varmistamassa tasa-arvoisen, perheitä tukevaa politiikan toteutumisen.

Tässä blogissa en tule jauhamaan politiikkaa – kampanjaa varten rakennetaan omat nettisivut. Päivitän tähän blogiin jatkossakin ajatuksiani myynnistä, markkinoinnista, yrittäjyydestä ja johtamisesta.

Jos haluat seurata, mitä asioita ajan politiikassa, tervetuloa tykkäämään Facebook-sivustani!