Sunnuntaina päätetään Suomen suunta

Sunnuntaina päätetään Suomen suunnasta seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Sinulla on nyt mahdollisuus vaikuttaa!

Jos haluat, että seuraava hallitus tekee päättäväistä politiikkaa pysäyttääkseen ilmastonmuutoksen ja sukupuuttoaallon, käytä äänesi.

Jos haluat, että koulutukseen ja osaamiseen aletaan taas panostaa, käytä äänesi.

Jos haluat kääntää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehityssuunnan jälleen eteenpäin, käytä äänesi.

Jos haluat, että suomalaista elinkeinoelämää kannustetaan uudistumaan, taloutta rakennetaan ympäristön kannalta kestävälle pohjalle ja ilmastonmuutoksen torjunnan aikaansaamat liiketoimintamahdollisuudet hyödynnetään täysimääräisesti, käytä äänesi.

Jos haluat, että työtä ja sosiaaliturvaa kehitetään tämän päivän ja huomisen lähtökohdista, käytä äänesi.

Yhdessä me voimme olla se positiivinen voima, joka rakentaa parempaa tulevaisuutta.

#näytäluontosi ja äänestä!

Kaisa Hernberg
Yrittäjä, äiti, vihreän valtuustoryhmän pj
Helsinki, 29

2044 kertaa kiitos!

Kiitokset kaikille teille ihanille ihmisille tuesta ja luottamuksesta! Eduskuntavaaleissa yli 2000 ihmistä kirjoitti äänestyslappuun minun numeroni. Se on aikamoinen määrä. Apua, tukea ja tsemppausta tuli myös muissa vaalipiireissä asuvilta.

Olimme kaikki mukana rakentamassa huikeaa vihreää vaalivoittoa, ja siitä saavutuksesta ei voi olla kuin iloinen ja tyytyväinen.

Työni cleantechin ja yrittäjyyden parissa jatkuu nyt päivätyön kautta, mutta ei politiikkakaan tähän jää. Tähän blogiin kirjoitan jatkossakin, tosin harvempaan tahtiin. Ajatuksiani myynnistä, johtamisesta, työelämästä ja ruuanlaitosta voit seurata Uusi mukavuusalue– ja Kokatessa roiskuu -blogeista.

Miksi olen ehdolla eduskuntavaaleissa

Olen ottanut omasta näkökulmastani valtavan ison askeleen ja lähtenyt Vihreiden eduskuntavaaliehdokkaaksi Helsingissä.

Olen poliittisesta perheestä. Niin kauan kuin muistan, äitini on ollut aktiivisesti mukana politiikassa, ja on nytkin ehdolla  Pirkanmaan vaalipiirissä. Nuorena isänikin touhusi politiikassa.

Kiinnostus politiikkaa kohtaan on siis herännyt jo lapsena. Mutta jo varsin nuorella iällä päätin, että oma osallistumiseni saa jäädä aktiivisen äänestäjän tasolle.

Nyt kuitenkin olen ehdolla. Miksi? Koska juuri nyt on isoja, tärkeitä asioita ilmassa, ja minä haluan tehdä töitä sen eteen, että Suomea kehitetään meidän kaikkien kannalta hyvään suuntaan.

Suomessa puhutaan paljon yrityksistä ja yrittäjyydestä. Sellaista puoluetta ei löydy, joka ei kertoisi olevansa yrittäjien asialla. Käytännön poliittisessa päätöksenteossa kuitenkin yrittäjyyden tukeminen on jäänyt veroprosenteilla näpertelyn tasolle. Se johtuu varmasti osaltaan siitä, että päättäjien joukossa on liian vähän heitä, joilla on käytännön kokemusta yrittäjyydestä. Minulla on. Tunnen pk-yritysten, kasvuyritysten ja startupien ongelmat ja kasvun ja kansainvälistymisen jarrut.

Yksi keskeinen ongelma on, että yrittäjä-termi kattaa liian suuren joukon riskeiltään, tarpeiltaan ja tavoitteiltaan erilaisia toimijoita. Suomen 152 000 itsensä työllistävää tarvitsevat erilaista tukea kuin kovaa tuottoa tavoittelevat startupit. Myös yritysverotusta pitää kehittää suuntaan, joka kannustaa investointeihin. Haluan tehdä töitä sen eteen, että näitä ongelmia oikeasti puretaan.

Suomessa puhutaan paljon cleantechista ja sen tuomista huikeista bisnesmahdollisuuksista. Käytännössä kuitenkin energiapolitiikassa on satsattu kotimaisen, työpaikkoja ja talouskasvua luovan uusiutuvan energiantuotannon sijaan ydinvoimaan ja turpeeseen. Viennin ja kasvun rakenteellisista ongelmista puhutaan seminaareissa, mutta tekoja on kovin vähän. Tunnen cleantech-alan, sen toimijat ja haasteet – sekä huikeat mahdollisuudet.

Cleantech-yritysten kansainvälisen kasvun merkittävä este on kotimarkkinoiden kehittymättömyys. Suomessa suuri osa muun muassa energiantuotannon, jätehuollon ja vedenkäsittelyn ratkaisujen ostajista on julkisella sektorilla. Kuntien pienissä hankintayksiköissä ei pystytä ylläpitämään riittävää osaamista, jotta keskeisissä hankinnoissa voitaisiin panostaa uusiin, innovatiivisiin ratkaisuihin. Yksi ratkaisu on kehittää kuntien välistä yhteistyötä. Loistava esimerkki löytyy Lahden seudulta, jossa 11 kunnan yhteistyönä on toteutettu maailman mittakaavassa edistyksellinen jätehuollon ekosysteemi. Cleantech on tilaisuus, jota Suomen ei yksinkertaisesti kannata missata! Haluan omalla työlläni varmistaa, että Suomi ei jää cleantech-junasta.

Suomessa puhutaan paljon perheistä. Perhepolitiikassa kuitenkin säännöllisesti unohdetaan, että kasvava määrä suomalaisista perheistä on jotakin muuta kuin isä, äiti ja 1,8 lasta. Sen sijaan, että käytetään aikaa ja energiaa “perinteisen” perhemallin väkisinjunttaamiseen, pitäisi tukea kaikenlaisia perheitä arjen haasteissa. Itse olen kolmilapsisen uusperheen äiti, tunnen nykyperheiden haasteet.

Omassa perheessäni tunnetaan paremmin kuin hyvin ne arkipäivän käytännön hankaluudet, joita syntyy, kun vuoroin kahdessa kodissa asuvat lapset ovat kirjoilla vain toisessa kodissaan. Meidän kaltaisiamme perheitä on Helsingissä paljon – jo 13 prosenttia peruskoululaisista asuu vuorotellen kummankin vanhempansa luona. Perhepolitiikka on myös tasa-arvopolitiikkaa, ja yksi aivan keskeinen tasa-arvoa edistävä uudistus olisi perhevapaiden kustannusten tasaaminen molempien vanhempien työnantajien kesken. Haluan olla varmistamassa tasa-arvoisen, perheitä tukevaa politiikan toteutumisen.

Tässä blogissa en tule jauhamaan politiikkaa – kampanjaa varten rakennetaan omat nettisivut. Päivitän tähän blogiin jatkossakin ajatuksiani myynnistä, markkinoinnista, yrittäjyydestä ja johtamisesta.

Jos haluat seurata, mitä asioita ajan politiikassa, tervetuloa tykkäämään Facebook-sivustani!