Siksi Kaisa

“Olen oppinut tuntemaan Kaisan tehdessämme yhdessä työtä ilmastokriisin ratkaisemiseksi. Kaisa ajattelee asioista laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti. Hän haluaa rakentaa kestävämpää yhteiskuntaa ja maailmaa.” – Pertti Korhonen, hallitusammattilainen, ilmastoaktivisti

“Tulevien vaalien tärkein teema tulee olemaan ilmasto. Tärkeää on ymmärtää myös se että siitä puhuttaessa pitää käsitellä isoja kokonaisuuksia. Tässä keskustelussa tarvitaan talouden osaamista ja näkemyksellisyyttä siinä missä Suomi voi olla näyttämässä esimerkkiä. Tarvitsemme myös rohkeutta ja suoraselkäisyyttä poliittiselle kentälle. Siksi Kaisa on erinomainen ehdokas eduskuntaan.” – Arto Sivonen, suunnittelutoimisto Måndagin perustaja

”Olen oppinut arvostamaan Kaisan osaamista Helen Oy:n hallituksessa, jossa hän on osoittautunut vahvaa ymmärrystä taloudesta ja yritystoiminnasta. Sitä olisi hyvä saada vihreään eduskuntaryhmään. Osaaminen ja aatteellisuus on hänellä hyvässä tasapainossa. Kaisa valittiin ensimmäisen kauden valtuutettuna Helsingin vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajaksi. Se on vahva osoitus siitä, että omat luottavat hänen taitoihinsa.” – Osmo Soininvaara, vihreän politiikan konkari

”Kaisa on tehokas ja aikaansaava. Hän on tehnyt hienoa työtä Vihreissä ja Helsingin kaupunginvaltuustossa, jossa hän toimii Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajana. Erityisesti arvostan Kaisan energia- ja ilmasto-osaamista sekä ymmärrystä ympäristöasioista laajemmin. Kaisalla on homma hallussa ja tarvitsemme hänen osaamistaan eduskunnassa.” – Leo Stranius, järjestöjohtaja ja Helsingin kaupunginvaltuutettu

“Ihailen päättäjiä, jotka perehtyvät asioihin, joilla on raikkaita näkemyksiä ja vahva tahto tehdä kestävä tulevaisuus lapsillemme. Kaisa on juuri tällainen. Hän on rohkea ja aikaansaava. Minulle tärkein vaaliteema ensi kevään eduskuntavaaleissa on ilmastonmuutoksen pysäyttäminen. Kaisa tietää, millaisia päätöksiä eduskunnassa täytyy sen eteen tehdä. Siksi hän saa keväällä ääneni.” – Maaria Parry, ilmastoasiantuntija

“Olen tehnyt Kaisan kanssa yhteistyötä lupaavien kasvuyritysten tukemisessa ja Suomen bisnesenkelitoiminnan kehittämisessä. Kaisan erinomainen ymmärrys yrittämisestä yhdistettynä hänen korkeaan etiikkaansa auttoi merkittävästi molempia tavoitteita. Lisäksi Kaisan kanssa on miellyttävä työskennellä!” – Jaakko Salminen, Suomen Bisnesenkeliverkosto ry:n puheenjohtaja emeritus

 

”Politiikka tarvitsee yrittäjiä, joiden ymmärrys talouden realiteeteista on kunnossa, perspektiivi riittävän pitkä ja arvot oikeudenmukaiset sekä vahvat. Jos et tunne Kaisaa entuudestaan, kannustan lämpimästi tutustumaan hänen ajatuksiinsa.” – Antero Vartia, vihreä kansanedustaja, yrittäjä

”Olen päässyt läheltä seuraamaan Kaisan tekemisiä sekä yritysmaailmassa että vapaa-ajalla. Kaisa on aikaansaava, päättäväinen ja sosiaalisesti lahjakas. Hän on nähnyt maailmaa laajasti ja osaa katsoa asioita monesta kulmasta niin yrittäjän kuin palkansaajankin silmin.” – Terhi Majasalmi, yrittäjä, varallisuusvalmentaja

”Suomi on haasteiden edessä, ja tarvitsemme uusia ennakkoluulottomia vaikuttajia. Tulevaisuuden ratkaisut vaativat julkishallinnon, yritysten ja kolmannen sektorin yhteistyötä. Kaisalla on osaamista näiden raja-aitojen ylittämisestä ja saamme hänestä pelottoman, kuuntelevan ja idearikkaan kansanedustajan.” – Jouni Lounasmaa, DI

”Tunnen Kaisan yhteisestä cleantech-liiketoiminnasta. Kaisa on uskaltanut tehdä sen mitä Suomi nyt tarvitsee – investoinut omaa osaamistaan, aikaansa ja rahaansa auttanut vientikykyisen cleantech-yrityksen liiketoimintojen käynnistämisessä. Kokemukseni mukaan Kaisassa on muutama olennainen piirre, jotka voivat tehdä hänestä poikkeuksellisen hyvän vaikuttajan: Kaisa osaa valita olennaiset asiat ratkaistavaksi, osaa verkottua ja kommunikoida sekä löytää tiimin kanssa parhaat ratkaisut. Suomi tarvitsee rohkeita ja aikaansaavia osaajia myös eduskuntaan. Kaisa on loistava ehdokas ja uskon Kaisan olevan merkittävässä roolissa, kun Suomea muutetaan taas mahdollisuuksien maaksi.” – Markku Makkonen, Toimitusjohtaja, DI, cleantech-yrittäjä