HOK-Elannon vaalit 2016

Kestävää arkea, kestävää liiketoimintaa – teemani HOK-Elannon edustajistovaaleissa

Olen ehdolla HOK-Elannon edustajistoon ehdokasnumerolla 903. Vaalit pidetään 18.–29.4.2016, ja kaikki HOK-Elannon jäsenet voivat äänestää. Jos sinulla on HOK-Elannon S-etukortti, joka ei ole rinnakkaiskortti, voit äänestää vaaleissa. Lisää tietoa vaaleista löydät täältä.

HOK-Elanto on suurin osuuskauppa S-ryhmässä, joka on todella merkittävä toimija Suomessa niin vähittäiskaupassa, hotelli- ja ravintola-alalla, vähittäispankkitoiminnassa kuin polttoaineiden jakelussa. Osuuskaupan edustajisto käyttää omistajille eli asiakkaille kuuluvaa ylintä päätäntävaltaa niissä asioissa, jotka sille lain ja sääntöjen mukaan on määrätty. Edustajistossa on siis hyvät mahdollisuudet vaikuttaa moniin meidän kaikkien arkeemme liittyviin asioihin.

Haluan HOK-Elannon edustajistoon, koska uskon, että vihreitä arvoja voi yhteiskunnassamme edistää parhaiten hyvässä yhteistyössä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Vaaliteemani ovat:

1. Kestävät arjen valinnat
Suomen suurimmalla osuuskaupalla on merkittävä vaikutus ihmisten arjen valintoihin. Osuuskauppa voi ja sen pitää ohjata asiakkaiden päivittäisiä valintoja kestävään suuntaan:

  • Vaihtoehtojen kestävyyskriteerien esiin tuominen: pakkausmerkinnät, esillepano myymälöissä, tiedotus ja opastus
  • Saatavuus ja houkuttelevuus: valikoiman suunnittelu, sopivia pakkauksia eri kokoisten perheiden tarpeisiin, kestävät vaihtoehdot kampanjatuotteina, biokaasun tankkauspisteiden ja sähköautojen latauspisteiden lisääminen
  • Kestävää arkea tukevat palvelut: kotiinkuljetus, kierrätys, yhteiskäyttö, vuokraus
  • Vahingollisisista toimintamalleista luopuminen: ruokahävikin torjuminen, fossiilisten polttoaineiden käytön minimointi, pienet pussit pois kassoilta

2. Kestävät kaupan rakenteet  
HOK-Elannon oman toiminnan suunnittelussa pitää huomioida rakenteelliset asiat, jotka vaikuttavat siihen, onko HOK-Elanto ylipäätään kestävä vaihtoehto asiakkaille:

  • Toimipaikkojen sijoittelu: onko asiointi mahdollista hoitaa jalan, pyörällä, joukkoliikenteellä tai esimerkiksi yhteiskäyttöajoneuvoilla ja onko esteettömyys huomioitu?
  • Materiaali- ja raaka-ainevalinnat: painotetaanko mahdollisimman pientä ympäristökuormitusta, miten materiaalien ja raaka-aineiden kierrätys on organisoitu, pyritäänkö mahdollisimman pieneen hävikkiin, entä energiatehokkuus?
  • Logistiikka: pyritäänkö vähentämään kuljetusten määrää ja lyhentämään kuljetusmatkoja, mitä kuljetusmuotoja käytetään, mitä polttoaineita suositaan?
  • Energiankäyttö: panostetaanko toimipaikkojen energiatehokkuuteen, hyödynnetäänkö päästötöntä energiaa?

3. Kestävän liiketoiminnan kasvu
HOK-Elanto on Uudellamaalla merkittävä taloudellinen toimija, jonka hankinta- ja kumppaniverkostot ulottuvat laajalle. Osuuskauppa voi parhaimmillaan sekä kehittää omaa toimintaansa kestävämpään suuntaan että toimia alustana uudelle kestävälle liiketoiminnalle tekemällä yhteistyötä uusien, innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen kehittäjien kanssa.

Tutustu Vihreiden vaaliteemoihin
Vihreillä on HOK-Elannon vaaleissa kaksi listaa, Helsinki ja Uusimaa. Voit valita ehdokkaasi kummalta vain listalta riippumatta asuinpaikastasi. Vihreiden vaaliteemoihin voit tutustua täällä.