Olen ehdolla eduskuntaan

Olen Vihreiden ehdokkaana Helsingissä eduskuntavaaleissa 2019. Tärkein tavoitteeni niin työssä kuin politiikassakin on jo vuosia ollut ilmastonmuutoksen pysäyttäminen. Haluan kansanedustajaksi, sillä eduskunnassa päätetään monista tärkeimmistä toimista, joiden avulla voidaan välttää maailman keskilämpötilan nousu yli kriisirajan.

Ilmastopolitiikan kunnianhimoa sekä vaikuttavuutta pitää nostaa moninkertaiseksi niin Suomessa kuin EU:ssakin. Tulevalla vaalikaudella on erinomaiset mahdollisuudet molempiin, kun Suomi toimii EU:n puheenjohtajamaana syksyllä 2019. Eduskunnassa tarvitaan nyt ihmisiä, jotka ymmärtävät tilanteen vakavuuden ja tietävät, mitä pitää tehdä.

Myös tasa-arvo tarvitsee puolustajia. Tällä vaalikaudella tasa-arvo on ottanut takapakkia monella tavalla, ja tärkeitä uudistuksia kuten perhevapaauudistus on jäänyt tekemättä. Tehdyt virheet on korjattava, ja ennen kaikkea on mentävä eteenpäin, sillä yhteiskunnassa kaikki voivat lopulta paremmin, kun ihmisillä on taustastaan riippumatta mahdollisuus toteuttaa itseään.

Suomen talous voi hyvin, kun yritykset voivat hyvin. Pitkän linjan yrittäjänä haluan tukea pk-yritysten kasvua sekä parantaa ihmisten mahdollisuuksia työllistää itsensä. Tarvitsemme joustavampia mahdollisuuksia työntekoon sekä vähemmän jäykät turvaverkot. Yrityksille pitää myös luoda paremmat edellytykset tarttua ilmastonmuutoksen torjunnan luomiin bisnesmahdollisuuksiin.

Maailman pelastaminen on loistava bisnes. Nyt pitää vain mennä ja tehdä se.

Tutustu eduskuntavaaliteemoihini.
Lue lisää minusta ja taustastani.
Tule mukaan pelastamaan maailmaa ja liity tukiryhmääni.

Varapuheenjohtajaehdokkaan puhe puoluevaltuuskunnassa

Puheeni Vihreiden puoluevaltuuskunnassa 13.5.2017

Rakkaat ystävät,

Minulle kaikkein tärkeimpiä hetkiä vihreän politiikan tekemisessä ovat nämä tilanteet, joissa me vihreät eri puolilta maata kokoonnumme samaan paikkaan. On hienoa nähdä, kokea ja tuntea, miten meitä yhdistää vahva jaettu arvopohja.

Koko sen ajan, jonka olen ollut Vihreiden toiminnassa mukana, minua ovat vetäneet puoleensa tehtävät, joissa voin olla mukana kehittämässä puoluettamme ja poliittisia kantojamme valtakunnallisella tasolla. Minulle tämä liike on jotakin paljon suurempaa kuin se paikkakunta, johon olen aikuisena asettunut asumaan.

Tähän mennessä tärkein Vihreille tekemäni työ oli puolueen strategiatyöryhmän johtaminen. Vihreiden strategiassa on kolme keskeistä tavoitetta: kaikki mukaan, haluamme kasvaa ja vaikuttaa sekä toivon ja ilon kautta. Kuntavaalit olivat uuden strategian ensimmäinen tulikoe. Ja voi, miten ylpeä olinkaan meistä kaikista! Me vaikutimme, innostimme, meillä oli hauskaa yhdessä ja Suomessa on nyt enemmän vihreitä kuntia kuin koskaan aiemmin.

Ystävät, uskon, että tämä on vasta alkusoittoa. Meillä on vielä paljon tehtävää ja voitettavaa. Minä haluan olla etulinjassa sitä työtä tekemässä, ja siksi olen ehdolla puolueen varapuheenjohtajaksi.

Puheenjohtajistosta on puolueelle eniten hyötyä, kun porukka pelaa hyvin yhteen ja täydentää toisiaan omilla vahvuuksillaan. Itse tuon pöytään vahvan kokemuksen ja kontaktiverkoston yritysmaailmasta sekä ilmasto- ja energiapolitiikan asiantuntemuksen.

Jotta me nousemme pääministeripuolueeksi, meidän pitää olla vahvoja kaikilla politiikan alueilla. Meidän pitää vakuuttaa suomalaiset siitä, että vihreä vaihtoehto on realistinen, vihreä vaihtoehto on toteutettavissa ja vihreä vaihtoehto tuo aidosti hyvinvointia kaikille suomalaisille.

Tämä ei ole helppo tehtävä, mutta se on tehtävä, jota haluan olla eturivissä toteuttamassa. Haluan kehittää Vihreiden talous- ja elinkeinopolitiikkaa ja tuoda sille uskottavat kasvot. Haluan näyttää, ettei maailman pelastaminen ole mitään pilvissä leijuvien hippien hommaa.

Rakkaat ystävät, meillä on tässä puolueessa aivan huikeaa osaamista. Meillä on kykyä ja meillä on halua hyödyntää tutkimusta politiikan pohjana. Sille pohjalle on erinomaisen hyvä rakentaa huomisen vihreää liikettä – uskottavampaa, suurempaa, elinvoimaisempaa.

1261 kertaa kiitos

Vihreät ehdokkaatTänään oli hienoa herätä vaalivoiton jälkeiseen aamuun. Vihreät saivat historiallisen kovan tuloksen, ja moni kunta Suomessa on nyt paljon vihreämpi. Olen niin onnellinen siitä, että humaanin, yhdenvertaisen ja ympäristöä kunnioittavan politiikan kannattajat lähtivät näissä vaaleissa sankoin joukoin liikkeelle.

Myös Helsingissä saimme historiallisen suuren tuloksen. Pormestarin paikkaa emme saavuttaneet, mutta valtuustoryhmä kasvoi ja meillä on todella hyvät asemat kehittää rakkaasta kotikaupungistamme entistä parempaa ja vihreämpää.

Itse sain vaaleissa 1261 ääntä. Se on paljon enemmän kuin uskalsin toivoa. Tuntuu mahtavalta, ja hymy on herkässä. Kiitos kaikille teille, jotka uskoitte minuun ja Vihreisiin! Kiitos ihanille ystäville ja läheisille, huipulle tukiryhmälle ja myös monille tuikituntemattomille tuesta, avusta ja kannustuksesta! Tästä on hyvä jatkaa.

Vähemmän ruuhkia, enemmän yrityksiä Helsinkiin

Kuvasimme Lisää kaupunkia Helsinkiin -Facebook-ryhmän perustajan Mikko Särelän kanssa sarjan videoita, joissa keskustelemme kaupungin kehittämisestä, liikenteestä ja startupeista.

Katso YouTubesta, miten kehittäisimme kasvavan kaupungin liikennettä, parantaisimme julkisten hankintojen käytäntöjä ja houkuttelisimme Helsinkiin lisää startup-yrityksiä Suomesta ja maailmalta.

Selvitysnaiset: Mikä työmarkkinoissa on vialla?

Tuotan Lotta Aarikan kanssa Selvitysnaiset-podcastia, jossa keskustelemme asiantuntijavieraiden kanssa niinsanotuista raskaan sarjan poliittisista aiheista – sellaisista, joita yleensä ruoditaan hartain ilmein A-studiossa. Viimeisimmässä jaksossa meillä oli vieraana vihreä talousvaikuttaja Osmo Soininvaara, jonka kanssa pohdimme, ovatko työmarkkinat rikki ja miten ihmisiä voisi nykyistä paremmin kannustaa töihin.

Kuuntele uusin jakso SoundCloudista.
Seuraa Selvitysnaisia Facebookissa.

Pelasta maailma kaupunki kerrallaan

Kaupungeilla on suuri merkitys ihmiskunnalle. Tieteen, taiteen ja liike-elämän innovaatiot syntyvät suurelta osin kaupungeissa, sillä kaupungit vetävät puoleensa ihmisiä ja tarjoavat hyvän alustan luovuudelle ja yhdessä tekemiselle.

Myös ilmastonmuutoksen torjunnassa kaupungeilla on avainrooli. Kaupungeissa syntyy suurin osa ilmaston kannalta ongelmallisista saasteista ja jätteistä, ja siksi juuri kaupungeissa nämä ongelmat on myös ratkaistava. Muun muassa kaupunkisuunnittelulla, energiantuotannon uudistamisella, energiatehokkaalla rakentamisella sekä liikenteen suunnittelulla ja liikennepalvelujen kehittämisellä voidaan tehokkaasti hillitä ilmastonmuutosta.

Suomessa kunnilla on runsaasti itsenäistä päätäntävaltaa ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin vaikuttavissa asioissa. On siis olennaista, ketkä kunnassa tätä valtaa käyttävät.

Ensi keväänä valitaan jälleen jäsenet Helsingin kaupunginvaltuustoon, ja olen Vihreiden ehdokkaana vaaleissa. Haluan todella päästä läpi, sillä rakkaan kotikaupunkini kehittäminen on minulle tärkeää. Helsingissä on parhaillaan monia sellaisia kehitysprosesseja käynnissä, joihin juuri minun asiantuntemukseni cleantech-liiketoiminnasta ja yrittäjyydestä toisi arvokkaan lisän.

Haluan rakentaa Helsinkiä, joka…

…on elinvoimainen. Kaupungin on tärkeää toimia alustana yrittäjyydelle ja kaupunkilaisten toimeliaisuudelle.

  • Luvituskäytäntöjä ja virallisen asioinnin palvelukokemusta pitää kehittää entistä yrittäjä- ja asukasystävällisemmiksi. Kaupunginosa-aktivismia pitää tukea myös taloudellisesti
  • Kaupungin tulee panostaa avoimuuteen, yhteistyöhön ja avoimiin rajapintoihin aina, kun mahdollista
  • Kaupungin hankinnoissa pitää huolehtia kotimaisten innovaatioiden ja erikokoisten yritysten mahdollisuuksista pärjätä tarjouskilpailuissa

…on edelläkävijä ilmastoasioissa. Maailman suurimman uhan torjuminen luo suuria mahdollisuuksia liiketoiminnalle, ja Helsingin seudusta kannattaa rakentaa maailmanluokan näyteikkuna ilmastoratkaisuille. Me voimme ja meidän tulee pyrkiä vielä parempaan kuin Tukholma ja Kööpenhamina.

  • Helsinkiläisten käyttämän sähkön ja lämmön tuotantotapoja ja -rakenteita uudistetaan seuraavalla vaalikaudella merkittävästi. Toteutettavilla ratkaisuilla on suuri merkitys koko Suomelle. Hajautettu, puhdas energiantuotanto, älyratkaisut ja avoin kaukolämpöverkko ovat tulevaisuuden valintoja
  • Kiertotalouden toimintamalleilla on mahdollista pienentää energian ja materiaalien kulutusta huomattavasti. Kiertotaloutta tuleekin edistää kaupungin hankinnoissa ja toiminnoissa
  • Kasvavaa kaupunkiamme pitää kehittää jatkossakin ympäristöystävällisesti panostaen tiiviiseen rakenteeseen, kaupunkibulevardeihin, äly- ja joukkoliikenteeseen, käveltävyyteen sekä hyvinvoiviin luontoalueisiin

toimii arjen tasolla. Kaupunkirakenteen ja palvelujen pitää tukea sujuvaa, ympäristöystävällistä arkea ja kaupunkilaisten monimuotoisia tarpeita.

  • Monipuoliset liikkumispalvelut sekä hyvät kävely- ja pyöräilyolosuhteet ovat tärkeitä sekä arjen että ympäristön kannalta
  • Perheiden monimuotoisuus tulee huomioida palvelujen kehittämisessä ja viranomaisasioinnissa. Iltaneuvolakokeilu sekä neuvolapalvelujen tuominen päiväkoteihin ovat hyviä esimerkkejä perheystävällisestä palvelukehityksestä
  • Päivähoito- ja koulupaikkojen sekä lähiliikuntapaikkojen riittävyydestä pitää huolehtia kaupungin asukasluvun kasvaessa ja uusia asuinalueita suunniteltaessa

Tule mukaan, aloitetaan maailman pelastaminen Helsingistä! Tue vaalikampanjaani rahalahjoituksella tai liity mukaan kampanjatiimiini.