Pelasta maailma kaupunki kerrallaan

Kaupungeilla on suuri merkitys ihmiskunnalle. Tieteen, taiteen ja liike-elämän innovaatiot syntyvät suurelta osin kaupungeissa, sillä kaupungit vetävät puoleensa ihmisiä ja tarjoavat hyvän alustan luovuudelle ja yhdessä tekemiselle.

Myös ilmastonmuutoksen torjunnassa kaupungeilla on avainrooli. Kaupungeissa syntyy suurin osa ilmaston kannalta ongelmallisista saasteista ja jätteistä, ja siksi juuri kaupungeissa nämä ongelmat on myös ratkaistava. Muun muassa kaupunkisuunnittelulla, energiantuotannon uudistamisella, energiatehokkaalla rakentamisella sekä liikenteen suunnittelulla ja liikennepalvelujen kehittämisellä voidaan tehokkaasti hillitä ilmastonmuutosta.

Suomessa kunnilla on runsaasti itsenäistä päätäntävaltaa ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin vaikuttavissa asioissa. On siis olennaista, ketkä kunnassa tätä valtaa käyttävät.

Ensi keväänä valitaan jälleen jäsenet Helsingin kaupunginvaltuustoon, ja olen Vihreiden ehdokkaana vaaleissa. Haluan todella päästä läpi, sillä rakkaan kotikaupunkini kehittäminen on minulle tärkeää. Helsingissä on parhaillaan monia sellaisia kehitysprosesseja käynnissä, joihin juuri minun asiantuntemukseni cleantech-liiketoiminnasta ja yrittäjyydestä toisi arvokkaan lisän.

Haluan rakentaa Helsinkiä, joka…

…on elinvoimainen. Kaupungin on tärkeää toimia alustana yrittäjyydelle ja kaupunkilaisten toimeliaisuudelle.

  • Luvituskäytäntöjä ja virallisen asioinnin palvelukokemusta pitää kehittää entistä yrittäjä- ja asukasystävällisemmiksi. Kaupunginosa-aktivismia pitää tukea myös taloudellisesti
  • Kaupungin tulee panostaa avoimuuteen, yhteistyöhön ja avoimiin rajapintoihin aina, kun mahdollista
  • Kaupungin hankinnoissa pitää huolehtia kotimaisten innovaatioiden ja erikokoisten yritysten mahdollisuuksista pärjätä tarjouskilpailuissa

…on edelläkävijä ilmastoasioissa. Maailman suurimman uhan torjuminen luo suuria mahdollisuuksia liiketoiminnalle, ja Helsingin seudusta kannattaa rakentaa maailmanluokan näyteikkuna ilmastoratkaisuille. Me voimme ja meidän tulee pyrkiä vielä parempaan kuin Tukholma ja Kööpenhamina.

  • Helsinkiläisten käyttämän sähkön ja lämmön tuotantotapoja ja -rakenteita uudistetaan seuraavalla vaalikaudella merkittävästi. Toteutettavilla ratkaisuilla on suuri merkitys koko Suomelle. Hajautettu, puhdas energiantuotanto, älyratkaisut ja avoin kaukolämpöverkko ovat tulevaisuuden valintoja
  • Kiertotalouden toimintamalleilla on mahdollista pienentää energian ja materiaalien kulutusta huomattavasti. Kiertotaloutta tuleekin edistää kaupungin hankinnoissa ja toiminnoissa
  • Kasvavaa kaupunkiamme pitää kehittää jatkossakin ympäristöystävällisesti panostaen tiiviiseen rakenteeseen, kaupunkibulevardeihin, äly- ja joukkoliikenteeseen, käveltävyyteen sekä hyvinvoiviin luontoalueisiin

toimii arjen tasolla. Kaupunkirakenteen ja palvelujen pitää tukea sujuvaa, ympäristöystävällistä arkea ja kaupunkilaisten monimuotoisia tarpeita.

  • Monipuoliset liikkumispalvelut sekä hyvät kävely- ja pyöräilyolosuhteet ovat tärkeitä sekä arjen että ympäristön kannalta
  • Perheiden monimuotoisuus tulee huomioida palvelujen kehittämisessä ja viranomaisasioinnissa. Iltaneuvolakokeilu sekä neuvolapalvelujen tuominen päiväkoteihin ovat hyviä esimerkkejä perheystävällisestä palvelukehityksestä
  • Päivähoito- ja koulupaikkojen sekä lähiliikuntapaikkojen riittävyydestä pitää huolehtia kaupungin asukasluvun kasvaessa ja uusia asuinalueita suunniteltaessa

Tule mukaan, aloitetaan maailman pelastaminen Helsingistä! Tue vaalikampanjaani rahalahjoituksella tai liity mukaan kampanjatiimiini.