Itsensä työllistäjiä ei kannata ajaa ahtaalle

Yhdessä Outi Alanko-Kahiluodon kanssa laadittu mielipidekirjoitus. Julkaistu Helsingin Sanomissa 1.7.2016.

Vuodenvaihteessa voimaan tullut työttömyysturvalain uudistus määrittää oman työn tekijät yleensä yrittäjiksi. Määritelmä ei riipu siitä, onko kyseisellä ihmisellä y-tunnusta tai onko hän omistajana yrityksessä.

Lainmuutos onkin aiheuttanut paljon huolta ja hämmennystä freelancetyötä tekevien keskuudessa, sillä päätoimiseksi yrittäjäksi määritelty henkilö ei ole oikeutettu ansioturvaan.

Kuten jo ennakkoon pelättiin, uutta lakia tulkitaan eri te-toimistoissa varsin kirjavasti. Julkisuuteen on kantautunut lukuisia tarinoita itsensä työllistäjistä, jotka eivät uskalla ottaa keikkatyötä vastaan, koska he pelkäävät joutuvansa työttömyysturvan ulkopuolelle.

Paljon huomiota herättänyt tapaus on työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan tekemä päätös, jonka mukaan työosuuskunnan lukuun työskennellyt freelancer ei ole oikeutettu ansioturvaan. Päätöksen nojalla työttömyyskassa perii nyt takaisin jo maksettuja työttömyysetuuksia.

Edellisen hallituksen työministeri Lauri Ihalainen (sd) määritteli vastauksessaan kirjalliseen kysymykseen (820/2013), että työosuuskuntien puitteissa tehtävää työtä ei tule rinnastaa niin sanottuihin laskutusosuuskuntiin. Työosuuskunnalle tehtyä työtä tulee arvioida työsuhteessa tehtynä työnä, kunhan osuuskunnassa on vähintään seitsemän jäsentä.

Työosuuskuntamalli on tarjonnut freelancereille hyvin toimivan tavan oman työnsä organisointiin. Se on mahdollistanut keikkatyön tekemisen työsuhteenomaisesti ja työttömyysturvan piirissä pysyen. Etenkin nykytilanteessa, jossa työntekijän määrittely yrittäjäksi on epäselvää, satunnaista ja paljolti yksittäisten virkamiesten harkintaan perustuvaa, olisi tuhoisaa poistaa tämä freelancerien viimeinen oljenkorsi.

Suomessa on yli 340 000 työtöntä työnhakijaa ja vain parikymmentätuhatta avointa työpaikkaa työvoimahallinnon järjestelmässä. On selvää, etteivät kaikki työttömät työllisty perinteisessä palkkatyösuhteessa.

Siksi on ehdottoman tärkeää huolehtia siitä, että itsensä voi työllistää mahdollisimman joustavasti. Yhteiskunnan kannalta on huomattavasti parempi, että ihminen voi tehdä töitä edes keikkaluonteisesti kuin olla kokoaikaisesti työttömänä.

Vuodenvaihteessa voimaan tullut lainmuutos vie tilannetta juuri päinvastaiseen suuntaan. Yrittäjien työttömyys- ja sosiaaliturva on Suomessa huomattavasti palkansaajia heikompi. Työllisyystilanne ei parane sillä, että yhä useampi ihminen heitetään mielivaltaisesti puutteellisen turvaverkon varaan.

Jotta itsensä työllistämisestä tulee mielekäs vaihtoehto mahdollisimman monelle, tarvitaan yrittäjien sosiaaliturvaan selviä parannuksia, joustavia toimintamalleja yrittäjyyden ja palkkatyön välimaastoon, työttömyysturvan uudistamista sekä perustuloa.

Outi Alanko-Kahiluoto
kansanedustaja
eduskuntaryhmän puheenjohtaja (vihr)

Kaisa Hernberg
puheenjohtaja, Vihreät Yrittäjät